Stephany Fofano

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Female, 26 years old
  • Favorite Movie: Beauty and the Beast,Barbie in the 12 dancing princesses
    Favorite Musician: Selena Gomez,Taylor Swift,Sandy Leah Lima
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
islandprincess trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add back đã đăng hơn một năm qua
Stephany16 đã bình luận…
bạn welcome =] hơn một năm qua
Stephany16 đã đưa ý kiến về Team Minato
Team Minato is one of my yêu thích teams and i did cry when Rin dies and Obito gets hurt and Minato dies đã đăng hơn một năm qua
Stephany16 đã đưa ý kiến về Inuyasha.:The Final Act:.
this is one of my yêu thích anime shows and I like Inuyasha đã đăng hơn một năm qua