Ariel

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 30 years old
  • Michigan
  • Favorite TV Show: Regular Show, My Little Pony: Friendship is Magic
    Favorite Movie: But I'm a Cheerleader
    Favorite Musician: Green ngày
    Favorite Book or Author: The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FlightofFantasy trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For that wonderful bài viết bạn wrote for the Asexuality club. :) đã đăng hơn một năm qua
Penguinator trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me! đã đăng hơn một năm qua
purplestarz09 đã đưa ý kiến …
thanks for adding me =] đã đăng hơn một năm qua