Flandre Scarlet

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Satam
    Favorite Movie: romance and action and horror
    Favorite Musician: Amy Lee/Evanesence
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

viera_ditya đã đưa ý kiến …
HELLO~
my name is viera aditya,
i am 14 years old~
i hope we can be a good friends~
thx đã đăng hơn một năm qua
-julie-su- trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! Thanks so much for not hating on me ;) I added bạn đã đăng hơn một năm qua
hottemperchick đã đưa ý kiến …
Thats a REALLY cute pic :) đã đăng hơn một năm qua