♫Hayden♫ ✔Verified Epicness meh niggs!

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 24 years old
  • Mind ya neck! ya'll dont need 2 kno where i live!!!, United States of America
  • Favorite TV Show: ❤ Bad Girls Club, Skins, Hetalia, Degrassi, Switched at Birth,Pretty Little Liars, and Teen Wolf! ❤
    Favorite Movie: ✰ Madea's Big Happy Family, The Little Rascals, and Mitilda! ✰
    Favorite Musician: ♫ It doesnt even matter, as long as the songs sound good, then its my yêu thích at the time! ♫
    Favorite Book or Author: 2 ๓ยςђ 2 ςђ๏๏รє Ŧг๏๓! l๏l
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

NewGirl14 đã đưa ý kiến …
xin chào how u doin how have u been đã đăng hơn một năm qua
big smile
semanto trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘ thx 4 ur add bak ^^ & Nice to meet u ^^
 └┐▒▒▒▒ | đã đăng hơn một năm qua
hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hi plz tham gia my twilight cast and character spot-
link
And u can add as much as u want :) đã đăng hơn một năm qua