Kerry Tailford

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 60 years old
  • London, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

KerryT đã đưa ý kiến về Edward Norton
Eeverything bạn need to know about Edward Norton is here
link đã đăng hơn một năm qua
KerryT đã đưa ý kiến về Edward Norton
I tình yêu Edwards films his an outstanding actor. I think he should get thêm parts infront of the camera not just behind it though. đã đăng hơn một năm qua