Olivia Knox

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 27 years old
  • Illinos
  • Favorite TV Show: The Walking Dead, Bates Motel
    Favorite Musician: Bring Me the Horizon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
Hey! will bạn tham gia my Supernatural brotherly moments spot? link đã đăng hơn một năm qua
Harrypotter148 đã đưa ý kiến về Stiles & Lydia
I loved the kiss! Wish we had some interaction with Stiles and Lydia in the Finale. Can't wait for 3B! đã đăng hơn một năm qua
Harrypotter148 đã đưa ý kiến về Stiles & Lydia
The Kiss, can't wait! đã đăng hơn một năm qua