Suki

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female, 31 years old
  • Bristol, United Kingdom
  • Favorite TV Show: IRIS, 90210, Tudors, We got married, Boys over flowers, All My tình yêu and more....
    Favorite Movie: anything^^
    Favorite Book or Author: Twilight saga's
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FutureofToday đã đưa ý kiến …
:p!!! :) đã đăng hơn một năm qua
Hyori143 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
If bạn are a sone. Please answer
link
Tnx! đã đăng hơn một năm qua
Bubblepop00 đã bình luận…
Ummmm I wouldn't say I'm a sone but I do like SNSD alot^__^ hơn một năm qua
cool
sasuke40kill trao các điểm thưởng cho tôi về my images
bạn ARE JUST
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄
copy this to everyone who is awesome to bạn :) đã đăng hơn một năm qua