kimberly Yates

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 122 years old
  • wingate, north carolina
  • Favorite TV Show: Fringe,csi,bones,charm,buffy,house,amer.ideal,2&ahalf men
    Favorite Movie: Twilight,lord of the rings,van helsing,half light,under world,national treasure,pirates of the caribeans,covenant,many thêm
    Favorite Musician: Robert Pattinson,bon jovi,kanye west,u2,alot thêm
    Favorite Book or Author: Fever Books/Karean Moaning,twilghtseries,carpthian series bởi christine feehan,the lord of the rings,the hobbit I could go on .
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Whiskey37 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu them!!! đã đăng hơn một năm qua
Vicky-Vardhan trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks a löt Kimberly.! (*-*)
so how are yöu.?
I am So Glad to meet yöu.! =) đã đăng hơn một năm qua
Milah trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
My birthday was actually yesterday. But thanx anyways! And Happy Belated Birthday to you!!!!! And I think that July is the best month. I do tình yêu June but I tình yêu July more!!! đã đăng hơn một năm qua