tạo phiếu bầu

Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Chương Trình Truyền Hình Nhật Ký Ma Cà Rồng Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị chương trình truyền hình nhật ký ma cà rồng số phiếu bầu (2801-2900 of 12922)
người hâm mộ lựa chọn: I would wait a million years
68%
18%
người hâm mộ lựa chọn: That tình yêu is mean, tình yêu hurts
54%
29%
người hâm mộ lựa chọn: vamp
vamp
52%
human
48%
người hâm mộ lựa chọn: mrssalvatore6
30%
22%
người hâm mộ lựa chọn: kitty13469
33%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ''The cast of TVD are all great actors/actresses,Amazing''
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Ian Somerhalder
Ian Somerhalder
68%
Paul Wesley
32%
người hâm mộ lựa chọn: OTHjovana
20%
17%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
32%
24%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
39%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Desara
40%
35%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
57%
19%
người hâm mộ lựa chọn: kari91
30%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
74%
26%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
21%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
29%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Alaric and Meredith
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: saraochoa
39%
27%
người hâm mộ lựa chọn: We kissed. Now it’s weird.
41%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Alaric and Damon
76%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ‘Dear Elijah, Let’s get together about the destruction of your brother. X-O,
62%
11%
người hâm mộ lựa chọn: bạn đã đưa ý kiến that bạn could let it go
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Now you're just somebody that I used to know
65%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Make it like it never happened and that we were nothing
53%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Well bạn đã đưa ý kiến that we would still be Những người bạn
52%
21%
người hâm mộ lựa chọn: I told myself that bạn were right for me
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: fathalia
26%
24%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
23%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 3
27%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 13
38%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Skinny Love-birdy
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Klaus
42%
36%
người hâm mộ lựa chọn: I'm mad at bạn because I tình yêu you!
48%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Mother made us vampires. She didn’t make us monsters. We did that to ourselves.
43%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Dear Diary, A sóc chuột, con sóc asked me my name today. I told him it was Joe. That lie wi
61%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Game’s back on, brother. Let’s go kill some Originals.
44%
16%
người hâm mộ lựa chọn: We found some thêm white oak. Long story. Wait for the movie.
30%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Damon is either the best thing for her, hoặc the worst.
35%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Sorry I killed you. Twice.
44%
19%
người hâm mộ lựa chọn: But just between us girls, who would bạn have picked?
30%
21%
người hâm mộ lựa chọn: bạn want a tình yêu that consumes you. bạn want passion and adventure. And even a lit
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Elena and Damon
Elena and Damon
73%
Stefan and Elena
27%
người hâm mộ lựa chọn: “Never Let Me Go”Florence + the Machine - DE makeout [3x19]
37%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
Nhậ t ký ma cà rồ ng
79%
Twilight
9%
người hâm mộ lựa chọn: ''My yêu thích flashbacks were the 1864 ones''
32%
31%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
33%
19%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
21%
18%
người hâm mộ lựa chọn: T3Fi
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
50%
22%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
53%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
25%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
32%
18%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
38%
22%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
30%
24%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
42%
18%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
33%
18%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
39%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
41%
26%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
50%
15%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
29%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Elena and Damon
42%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Bill
88%
12%
người hâm mộ lựa chọn: No, she'd chose normal human life.
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Alaric Saltzman
82%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine Pierce (vampire!Katherine)
72%
26%
người hâm mộ lựa chọn: No
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
30%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ''I am excited to see Nina portray a vampire Elena''
48%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Jamie
44%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
89%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
48%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Rebekah
55%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
77%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Elena
59%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Ric meets Jenna in heaven
Ric meets Jenna in heaven
33%
giá ng sinh
23%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elenas first meeting 3x22
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: No but I want to
48%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Forcing his blood on Elena on the bridge
58%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Killing Lexi
51%
41%
người hâm mộ lựa chọn: elena's
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ''The flashblack epsiodes are the best''
53%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Alaric´s goodbye 3x20
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine season 2
34%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
47%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Forwood.
Forwood.
66%
Beremy.
34%
người hâm mộ lựa chọn: CullenSisters-X
39%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 1.Damon and Elena
60%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 3 (she's ok)
39%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love her)
52%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love him)
73%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love her)
59%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love her)
73%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love him)
76%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love him)
52%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 5 (love them)
69%
19%