tạo phiếu bầu

Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Chương Trình Truyền Hình Nhật Ký Ma Cà Rồng Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị chương trình truyền hình nhật ký ma cà rồng số phiếu bầu (1101-1200 of 12922)
người hâm mộ lựa chọn: escada
36%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Silas
74%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Damon + Elena
56%
21%
người hâm mộ lựa chọn: escada
26%
15%
người hâm mộ lựa chọn: escada
18%
15%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
21%
18%
người hâm mộ lựa chọn: carambolas
26%
14%
người hâm mộ lựa chọn: escada
21%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine
Katherine
31%
Caroline
20%
hòa!
Katherine
27%
I ship both DE and SE
27%
người hâm mộ lựa chọn: Jeremy/ Vicki/ Tyler
Jeremy/ Vicki/ Tyler
27%
Stefan/ Elena/ Damon
15%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 19 - Tyler & Caroline ('Goodbye' Kiss)
33%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
55%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Lexi
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: escada
33%
14%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
33%
14%
người hâm mộ lựa chọn: CylerJJ
43%
14%
người hâm mộ lựa chọn: escada
41%
18%
người hâm mộ lựa chọn: carambolas
32%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Supernatural
Superna- tural
31%
Ngườ i só i teen
28%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire Elena with feelings
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
33%
30%
người hâm mộ lựa chọn: escada
47%
20%
người hâm mộ lựa chọn: escada
45%
17%
người hâm mộ lựa chọn: edp
41%
28%
người hâm mộ lựa chọn: escada
41%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck&Blair (gossip girl)
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Damon
48%
17%
người hâm mộ lựa chọn: escada
30%
21%
người hâm mộ lựa chọn: katherine1731
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
28%
16%
người hâm mộ lựa chọn: kari91
19%
13%
người hâm mộ lựa chọn: escada
28%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Damon
31%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
49%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Ellie Goulding - explosions
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 09 - Tyler & Caroline
28%
21%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
48%
33%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
52%
19%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
55%
28%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
38%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp
47%
38%
người hâm mộ lựa chọn: "You're invited to the Graduation. Dead hoặc alive."
39%
22%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
33%
17%
hòa!
17%
17%
người hâm mộ lựa chọn: katherine1731
32%
16%
hòa!
19%
19%
người hâm mộ lựa chọn: I was so confused as a little child
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Cause bạn and I, we were born to die
65%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Sometimes tình yêu is not enough and the road gets tough
46%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Can bạn make it feel like home, if I tell bạn you’re mine
69%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Oh my tim, trái tim it breaks every step that I take
67%
19%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
29%
26%
hòa!
18%
18%
người hâm mộ lựa chọn: CareMikaelson
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: kari91
39%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
27%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
56%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Kol
46%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 03 - Stefan & Elena
44%
36%
người hâm mộ lựa chọn: edp
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: edp
53%
17%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
49%
19%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
38%
26%
hòa!
24%
24%
hòa!
17%
17%
người hâm mộ lựa chọn: escada
35%
18%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
29%
14%
người hâm mộ lựa chọn: marlanido
24%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Damon
34%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan + Rebekah
58%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 02 - Stefan & Elena (Stefan's Bedroom)
42%
30%
người hâm mộ lựa chọn: DAMON!!!
82%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine_girl
27%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 18 - Elijah & "Katherine"
36%
28%
người hâm mộ lựa chọn: escada
29%
17%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
27%
23%
người hâm mộ lựa chọn: escada
31%
12%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
33%
17%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
30%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Best Performance: Nina Dobrev
54%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Elena
46%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Lonely, Quick Tempered, Ambitious
26%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Connor
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
54%
17%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
31%
28%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
51%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp
42%
31%
người hâm mộ lựa chọn: mero_damon
46%
26%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
56%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
73%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 01 - "Tyler" & Caroline
36%
29%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
24%
18%
người hâm mộ lựa chọn: escada
24%
18%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
38%
19%