tạo phiếu bầu

Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Chương Trình Truyền Hình Nhật Ký Ma Cà Rồng Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị chương trình truyền hình nhật ký ma cà rồng số phiếu bầu (601-700 of 12922)
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena "The universe doesn't control anything. It's not real."
51%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
41%
13%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan and Katherine
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
44%
25%
người hâm mộ lựa chọn: KatiiCullen94
26%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Klaroline
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: XxMakus
32%
21%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
53%
20%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan (7)
17%
13%
người hâm mộ lựa chọn: XxMakus
24%
19%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: WarriorGilbert
22%
13%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: This Scene
43%
38%
người hâm mộ lựa chọn: This Scene
65%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine Dying
60%
33%
người hâm mộ lựa chọn: escada
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: escada (1)
18%
14%
hòa!
21%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
28%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena break up. "I need bạn to let me go." "Travel safe."
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
51%
18%
người hâm mộ lựa chọn: tanyya
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: escada
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: escada
25%
18%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ damon.
77%
13%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ damon.
68%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ elijah.
48%
38%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ jeremy.
42%
34%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine (11)
20%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Now
29%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Yes,it would be time.Their chemistry is amazing!Steroline!
51%
31%
người hâm mộ lựa chọn: No. Just no. ( Only Forwood hoặc Klaroline hoặc Steroline....)
37%
33%
người hâm mộ lựa chọn: DEx! "This has to end." "It's over. We're over."
46%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
39%
25%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: carambolas
29%
19%
người hâm mộ lựa chọn: mr-cullen (3)
17%
14%
người hâm mộ lựa chọn: escada
28%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Season 2
74%
9%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Alaric
62%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Season 5
47%
20%
người hâm mộ lựa chọn: season 5
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: escada
36%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp (1)
21%
10%
người hâm mộ lựa chọn: YES!!
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
27%
23%
người hâm mộ lựa chọn: escada (Delena)
35%
15%
người hâm mộ lựa chọn: escada (1)
17%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Nadia dies & Katherine's dream for her. "Sleep well. bạn mother loves you."
44%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp
35%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
41%
28%
người hâm mộ lựa chọn: The scene was heartbreaking but i must admit it was well written & it shocked me.
56%
26%
người hâm mộ lựa chọn: WarriorGilbert
29%
16%
người hâm mộ lựa chọn: NO, I DON'T WANT!
44%
39%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine (6)
18%
14%
người hâm mộ lựa chọn: "You're my brother. I'm not gonna give up on you. I never will."
57%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Elena & Aaron Friendship
51%
37%
người hâm mộ lựa chọn: escada
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Yes.
41%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Gonna tham gia !
59%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Damon's Bloody Mouth
56%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Paul Wesley As Silas
55%
39%
hòa!
41%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp (8)
13%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Enzo "I don't abandon my friends, Damon."
37%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
38%
35%
người hâm mộ lựa chọn: This Scene
51%
31%
người hâm mộ lựa chọn: This Hug and Speech
56%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Tessa/Oetsiyah
45%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Season 5
58%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Tyler Being Back
51%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Enzo
39%
37%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine (3)
24%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Matt and Rebekah
43%
26%
người hâm mộ lựa chọn: friendship: Damon and Alaric
49%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Delena
65%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan And Damon
79%
Neither, It&# 39; s So Obvious They...
16%
người hâm mộ lựa chọn: I just really miss Alaric Saltzman.
54%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Damon has had the biggest character development in the whole show.
56%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Luke - The first gay character on the show.
45%
29%
người hâm mộ lựa chọn: escada
47%
25%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan (7)
19%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98 (5)
16%
14%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
61%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Matt realizes Katherine is inside Elena's body.
27%
18%
người hâm mộ lựa chọn: #5
24%
20%
người hâm mộ lựa chọn: escada
31%
29%
người hâm mộ lựa chọn: XxMakus (3)
19%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Enzo
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: escada (1)
16%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
86%
14%
người hâm mộ lựa chọn: YES! She had so much potential.
69%
31%
người hâm mộ lựa chọn: This tình yêu will make bạn levitate
32%
28%
người hâm mộ lựa chọn: There’s no going back
50%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Boy, bạn should know what you're falling for
65%
19%