tạo phiếu bầu

Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Chương Trình Truyền Hình Nhật Ký Ma Cà Rồng Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị chương trình truyền hình nhật ký ma cà rồng số phiếu bầu (1001-1100 of 12922)
người hâm mộ lựa chọn: escada
34%
22%
người hâm mộ lựa chọn: CareMikaelson
52%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavanp
55%
16%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
28%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp
31%
22%
hòa!
22%
22%
người hâm mộ lựa chọn: escada
33%
20%
người hâm mộ lựa chọn: escada
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
35%
24%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
28%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Damon
21%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 11 - Stefan & Rebekah
50%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Elena
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: In
In
60%
Out
40%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: tanyya
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
35%
18%
người hâm mộ lựa chọn: MomoiroxChan
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: escada
47%
37%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
29%
23%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: willow96
31%
21%
người hâm mộ lựa chọn: kari91
41%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Never watched them
Never watched them
39%
24%
người hâm mộ lựa chọn: yes
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Elena, Caroline, and Bonnie
45%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Elena and Damon
73%
17%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Liz
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
81%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
52%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Ian Somerhalder
60%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Nina Dobrev
75%
18%
người hâm mộ lựa chọn: willow96
22%
17%
người hâm mộ lựa chọn: CareMikaelson
26%
21%
người hâm mộ lựa chọn: escada
35%
24%
người hâm mộ lựa chọn: willow96
40%
20%
hòa!
19%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Damon
64%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Elena
49%
22%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Damon
27%
14%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
42%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Darya96
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: escada
37%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Mak_Mak
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
33%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 02 - Tyler & Caroline
46%
34%
người hâm mộ lựa chọn: yes
86%
14%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: escada
41%
29%
người hâm mộ lựa chọn: CareMikaelson
25%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
39%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
24%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Damon
24%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 06 - Tyler & Caroline
41%
31%
người hâm mộ lựa chọn: carambolas
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
50%
22%
người hâm mộ lựa chọn: escada
28%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Darya96
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
41%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Graduation
47%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 19 - Tyler & Caroline ('Hello' Kiss)
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
57%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Sheila
62%
38%
hòa!
22%
22%
người hâm mộ lựa chọn: escada
33%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Stelenavamp
30%
24%
người hâm mộ lựa chọn: CareMikaelson
25%
18%
người hâm mộ lựa chọn: shannon9396
36%
14%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
35%
26%
người hâm mộ lựa chọn: escada
50%
15%
hòa!
42%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan
21%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Damon and Elena's relationship
58%
17%
người hâm mộ lựa chọn: vampire Elena
vampire Elena
77%
human Elena
23%
người hâm mộ lựa chọn: —LAST— Stefan is Silas' doppelganger, gets locked and thrown into the quarry
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: season4
46%
31%
hòa!
43%
43%
người hâm mộ lựa chọn: iandamonfan
44%
17%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: escada
50%
23%
người hâm mộ lựa chọn: flowerdrop
53%
32%
người hâm mộ lựa chọn: flowerdrop
53%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▶ Damon
37%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Episode 23 - Jeremy & Bonnie
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Yes! In all 6 categories.
56%
24%
người hâm mộ lựa chọn: escada
36%
16%
người hâm mộ lựa chọn: turnaism
28%
24%
người hâm mộ lựa chọn: kari91
38%
15%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
19%
15%
người hâm mộ lựa chọn: escada
38%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Elena + Damon
48%
21%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
47%
13%
người hâm mộ lựa chọn: twilighter4evr
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: sun-shine
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: escada
31%
23%