trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn still use VHS?

*
I do, must have over 600 tapes
BradC posted hơn một năm qua
 BradC posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Szayelapporro said:
VH..... What.....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
turns on Blue cá đuối, ray player
Szayelapporro posted hơn một năm qua
*
XD
taismo723 posted hơn một năm qua
colouredhazel said:
No sadly my VCR broke
select as best answer
posted hơn một năm qua 
taismo723 said:
Nah, that road ended a few years cách đây when someone broke them.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
AaaaaGirlygirl said:
No, but i remember using VHS! That wuz like forever ago!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
tdlovr1234 said:
Ya but I've got about 7 phim chiếu rạp on VHS.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
animegrl52p said:
Ya! I have Pokemon, Hello Kitty, all kinds of phim chiếu rạp on them! I'm not getting rid of my DVD/VHS player!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Jeffersonian said:
Sometimes, still have some great tapes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »