trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

HONEST opinions, pleasee. <3

*
thanks for tellling meee. :) ill fix it , well trry LOL – Liên minh huyền thoại
racheeel posted hơn một năm qua
 racheeel posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

padme768 said:
cant view it
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Flana_2 said:
When bạn click on it, it takes bạn to fanpop home. bạn can't veiw Facebook hoặc Myspace while logged on Fanpop
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »