Lucy

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 22 years old
  • United Kingdom
  • Favorite Musician: Cody Simpson, Justin Bieber , Pussycat búp bê
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

xBiebersGirl16x đã đưa ý kiến …
Had a good birthday yesterday (: đã đăng hơn một năm qua
xBiebersGirl16x đã đưa ý kiến …
Just to let u all no RnBStar13 has removed her account so if u ever want 2 speak to her let me no and shell come on my account (: đã đăng hơn một năm qua
xBiebersGirl16x đã đưa ý kiến …
Roll on Christmas! (; đã đăng hơn một năm qua