Frankie stage 12 years old

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female
  • Middletown/GERMANTOWN
  • Favorite Movie: spirit
    Favorite Musician: Bastielle, Metallica, passenger, pink, miley.
    Favorite Book or Author: hunger games sires
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

vvfrankie đã đưa ý kiến về Breyer Horse Blab!
how do i fix ear rubs D:merp đã đăng hơn một năm qua
vvfrankie đã đưa ý kiến …
why cant i message/chat anymore? đã đăng hơn một năm qua
vvfrankie đã đưa ý kiến …
havent been on fo ev ah đã đăng hơn một năm qua