thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 21 years old
  • Puerto Rico
  • Favorite TV Show: lots!!
    Favorite Movie: the note book,titanic
    Favorite Musician: one direction,bruno mars,cody simpson,katy perry,cher lloyd,becky g
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mariah_Faye trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
OHMIGOSHHHHH THAIITHAIIIIIIIIIIIIIII :D
I MISSED bạn SO MUCHH <3
HOW ARE YOU? :D đã đăng hơn một năm qua
erinlabadie trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Longggg time no talk miss bạn lots ... đã đăng hơn một năm qua
thaiithaii15 đã bình luận…
omq yes miss you. hơn một năm qua
angelic
ZoeyMalik28 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Stay The Same♡
♡You're Amazing
Have A Wonderful Day♡
♡Random Prop
♡♡♡♡♡
đã đăng hơn một năm qua
thaiithaii15 đã bình luận…
Thanks... hơn một năm qua