Nas Pingui

thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Female, 29 years old
  • Russia
  • Favorite TV Show: Skins, OC, Friends, Scrubs, Gossip Girl, Vampire Diaries, Alf
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ktgirl266 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy!! i was wondering if bạn would tham gia my club!! ill post the link at the end of this! bạn can add whatever bạn want and have fun. THANKS!!! link đã đăng hơn một năm qua
october_song trao các điểm thưởng cho tôi về my images
link

amazing bức ảnh :x đã đăng hơn một năm qua
Brysis trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Gaspard Ulliel pics :) đã đăng hơn một năm qua