thêm hình ảnh

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Hình ảnh

thêm video

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Video

tạo phiếu bầu

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: I do not pick the wrong guys. They pick me
53%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Friendship: Carrie, Miranda, món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte and Samantha
55%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Aidan Shaw
Aidan Shaw
49%
Mr Big
46%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie
48%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Carrie
61%
15%
thêm chuyện ấy là chuyện nhỏ số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm chuyện ấy là chuyện nhỏ các câu trả lời >>  
viết bài

Chuyện ấy là chuyện nhỏ Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Chuyện ấy là chuyện nhỏ đường Dẫn

Chuyện ấy là chuyện nhỏ tường

laugh
teddybearfreak đã đưa ý kiến …
I'm a real fan! đã đăng hơn một năm qua
lucysky911 đã đưa ý kiến …
I meant why the hell đã đăng hơn một năm qua
heart
lucysky911 đã đưa ý kiến …
I loved aiden, why the he'll could Carrie not have gone for him? đã đăng hơn một năm qua
JosepineJackson đã bình luận…
Because screenwriter đã đưa ý kiến so. cách đây 3 tháng