thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 26 years old
  • Warsaw, Poland
  • Favorite TV Show: The Mentalist, HIMYM
    Favorite Movie: "Finding Neverland", "Fried Green Tomatoes", "Sleepy Hollow", ''Breakfest at Tiffany'', ''Pride and Prejudice'', ''Rosemary's Baby'', ''Casablanca ''
    Favorite Musician: The Doors!, The Beatles!, The Rolling Stones!, Red Hot Chili Peppers!, Led Zeppelin!, The Police!, màu hồng, hồng Floyd!
    Favorite Book or Author: Kiêu hãnh và định kiến
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
HAPPY NEW YEAR!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
HAPPY NEW YEAR!!! đã đăng hơn một năm qua
alwaysredfire đã đưa ý kiến …
happy new năm ! đã đăng hơn một năm qua