madison :)

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 23 years old
  • Somewhere, Indiana
  • Favorite TV Show: Big Brother, Fuse shows, Loaded
    Favorite Movie: The Haunting in Connecticut, Twilight, The Covenant, Titanic, The Dark Knight, Bride Wars, TBPID, LOTMS, I tình yêu bạn Beth Cooper
    Favorite Musician: My Chemical Romance, Black Veil Brides, Avenged Sevenfold, and Escape The Fate are my hàng đầu, đầu trang 3 yêu thích bands!! :3
    Favorite Book or Author: Twilight Series, Clique Novels, Prey, Blue is for Nightmares Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Imyselfandme đã đưa ý kiến …
Will u tham gia my Twilight related clubs: Diggory Cullen,CANINES vs FANGS,Meadows,and Vampire Chill??? đã đăng hơn một năm qua
hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my links
hi plz will u tham gia my twilight cast and character spot here is the link= link thanks :) đã đăng hơn một năm qua
laugh
happy2bhardcore trao các điểm thưởng cho tôi về my images
simply....amazing đã đăng hơn một năm qua