Jacklyn Sparrow

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Female, 28 years old
  • Middle Earth, Neverland
  • Favorite Movie: Too many to name . . .
    Favorite Musician: Too many to name . . .
    Favorite Book or Author: Bible, Thr3e, Lord of the Rings, Redwall, Edgar Allen Poe Stories . . .
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 7 clubs Dedicated (7) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12)

thông tin trên tường của tôi

BVEO đã đưa ý kiến …
Hi,I tình yêu your biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
Shepard14 đã đưa ý kiến …
tình yêu the biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
AcidBanter trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link

Participate, vote, have fun!! đã đăng hơn một năm qua