thêm hình ảnh

Những câu chuyện về rồng Hình ảnh

thêm video

Những câu chuyện về rồng Video

tạo phiếu bầu

Những câu chuyện về rồng Số Phiếu Bầu

hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: of course not
95%
5%
người hâm mộ lựa chọn: GOOD OF COURSE!!!!!!!!
GOOD OF COURSE!!- !!!!!!
89%
BAD OF COURSE!!!- !!!!!!!
11%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
55%
30%
thêm những câu chuyện về rồng số phiếu bầu >>  
viết bài

Những câu chuyện về rồng Các Bài Viết

thêm những câu chuyện về rồng các bài viết >>  

Những câu chuyện về rồng đường Dẫn

thêm những câu chuyện về rồng đường dẫn >>  

Những câu chuyện về rồng tường

blush
puffer_fish đã đưa ý kiến …
Hi everybody, I'm new . w . Very awkward. I STAY UP LATE. đã đăng hơn một năm qua
kiss
deedragongirl đã đưa ý kiến …
I feel so blessed to be born in the năm of the dragon!! đã đăng hơn một năm qua
ShadowNightwing đã đưa ý kiến …
Hi I'm Shadow Queen of the dragons. Evren Wyvern and most powerful of my kin. I will answer all các câu hỏi about dragons. Life is normal, albeit weird. Friendly Nightwing. Welcome to the world of dragons, the world I live in. đã đăng hơn một năm qua