thêm hình ảnh

Những câu chuyện về rồng Hình ảnh

thêm video

Những câu chuyện về rồng Video

tạo phiếu bầu

Những câu chuyện về rồng Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: kitt wonn
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 2. ngọn lửa, chữa cháy
36%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Smaug (The Hobbit: The Desolation of Smaug + Battle of the Five Armies)
30%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
65%
maybe something similar but...
28%
người hâm mộ lựa chọn: Both
38%
15%
thêm những câu chuyện về rồng số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Những câu chuyện về rồng Các Câu Trả Lời

viết bài

Những câu chuyện về rồng Các Bài Viết

thêm những câu chuyện về rồng các bài viết >>  

Những câu chuyện về rồng đường Dẫn

thêm những câu chuyện về rồng đường dẫn >>  

Những câu chuyện về rồng tường

blush
puffer_fish đã đưa ý kiến …
Hi everybody, I'm new . w . Very awkward. I STAY UP LATE. đã đăng cách đây 11 tháng
kiss
deedragongirl đã đưa ý kiến …
I feel so blessed to be born in the năm of the dragon!! đã đăng hơn một năm qua
ShadowNightwing đã đưa ý kiến …
Hi I'm Shadow Queen of the dragons. Evren Wyvern and most powerful of my kin. I will answer all các câu hỏi about dragons. Life is normal, albeit weird. Friendly Nightwing. Welcome to the world of dragons, the world I live in. đã đăng hơn một năm qua