thêm hình ảnh

Những câu chuyện về rồng Hình ảnh

thêm video

Những câu chuyện về rồng Video

tạo phiếu bầu

Những câu chuyện về rồng Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Nightwing
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Diabolis the Darkness Dragon
38%
13%
người hâm mộ lựa chọn: NightWing
44%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Toothless (How to Train Your Dragon 2)
63%
25%
thêm những câu chuyện về rồng số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Những câu chuyện về rồng Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm những câu chuyện về rồng các câu trả lời >>  
viết bài

Những câu chuyện về rồng Các Bài Viết

thêm những câu chuyện về rồng các bài viết >>  

Những câu chuyện về rồng đường Dẫn

thêm những câu chuyện về rồng đường dẫn >>  

Những câu chuyện về rồng tường

kiss
deedragongirl đã đưa ý kiến …
I feel so blessed to be born in the năm of the dragon!! đã đăng cách đây 7 tháng
ShadowNightwing đã đưa ý kiến …
Hi I'm Shadow Queen of the dragons. Evren Wyvern and most powerful of my kin. I will answer all các câu hỏi about dragons. Life is normal, albeit weird. Friendly Nightwing. Welcome to the world of dragons, the world I live in. đã đăng hơn một năm qua
Averos đã đưa ý kiến …
My zodiac sign creates pentagram corners and shields off Lucifer...aka son of him. So fun to kick đít, mông, ass from dreams. Zombies to out of body experiences...except they don't last that long. So I gotta be careful. đã đăng hơn một năm qua