Call Me bởi My Gangsta Name,FUNKY FRESH

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 28 years old
  • LaLa Land
  • Favorite TV Show: Heroes,Fringe,CSI,The Mentalist,Gilmore Girls,CSI:New York,Heroes,Criminal Minds,House,Bones,Hell's Kitchen,Psych,NCIS,and Law and Order
    Favorite Movie: Dirty Dancing,Willy Wonka & The Sô cô la Factory,The Godfather movies,Mrs Doubtfire,The LOTR Trilogy,and Psycho(the old one)
    Favorite Musician: David Cook,The Script,Thousand Foot Krutch,Paramore,Rob Zombie,Family Force 5,Metallica,AC/DC,38 Special,and ZZ hàng đầu, đầu trang
    Favorite Book or Author: Blue Like Jazz bởi Donald Miller and anything bởi C.S. Lewis hoặc T.S. Elliot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
sofia97 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Beatit trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello, will bạn tham gia this club - link ??? <3333 Jordan's awesome! đã đăng hơn một năm qua
sylar_rocks trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks :)
I see a new medal..HEROES! Congrats!! đã đăng hơn một năm qua