Major Arcana

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Male, 25 years old
  • Canada
  • Favorite TV Show: God, I can't choose. I'm an anime freak.
    Favorite Movie: The Craft... I think...
    Favorite Musician: Depends on my mood.
    Favorite Book or Author: I started đọc the Dresden files...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
usuitakumi77 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Give you're friend a điểm thưởng day!~

Here’s a Prop, from me to you,
This điểm thưởng that means, our friendship is true,
This điểm thưởng that was pulled, from my heart,
This điểm thưởng that will never tear apart.

If bạn have a friend that’s true,
Send them this message,
to hiển thị them how much they mean to you. đã đăng hơn một năm qua
wink
gkazeuishida trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice pic!! đã đăng hơn một năm qua
SneakyFox48 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
10 đã đăng hơn một năm qua