thêm hình ảnh

Hắc Quản Gia Hình ảnh

thêm video

Hắc Quản Gia Video

tạo phiếu bầu

Hắc Quản Gia Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: yes
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Grell Sutcliff
39%
31%
người hâm mộ lựa chọn: The anime
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Make him Ur butler (eve know yo'll probly have to give him ur soul )
54%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Sing Along with the song" (my fair lady)
36%
22%
thêm hắc quản gia số phiếu bầu >>  
viết bài

Hắc Quản Gia Các Bài Viết

thêm hắc quản gia các bài viết >>  

Hắc Quản Gia đường Dẫn

thêm hắc quản gia đường dẫn >>  

Hắc Quản Gia tường

LorMel đã đưa ý kiến …
Actually read the manga and loved it thêm than the anime. đã đăng cách đây 7 tháng
ceralynne đã đưa ý kiến …
Ihis anime is my fucking baby, bạn try to take it away, I'm either cutting off your dick hoặc both your hands. đã đăng hơn một năm qua
heart
kaylamj đã đưa ý kiến …
I tình yêu Sebastian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua