thêm hình ảnh

Hắc Quản Gia Hình ảnh

thêm video

Hắc Quản Gia Video

tạo phiếu bầu

Hắc Quản Gia Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Snake
32%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Sebastin: Butler Buddies for life? :D and maybe after ;3 hoặc maybe more?
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: 7. Finny & Mai Ren (Tied)
42%
22%
người hâm mộ lựa chọn: A character who LITERALLY is Jekyll and Hyde
A character who LITERALLY is...
20%
Both of the above
18%
người hâm mộ lựa chọn: Sebastion
92%
8%
thêm hắc quản gia số phiếu bầu >>  
viết bài

Hắc Quản Gia Các Bài Viết

thêm hắc quản gia các bài viết >>  

Hắc Quản Gia đường Dẫn

thêm hắc quản gia đường dẫn >>  

Hắc Quản Gia tường

LorMel đã đưa ý kiến …
Actually read the manga and loved it thêm than the anime. đã đăng cách đây một tháng 1
ceralynne đã đưa ý kiến …
Ihis anime is my fucking baby, bạn try to take it away, I'm either cutting off your dick hoặc both your hands. đã đăng hơn một năm qua
heart
kaylamj đã đưa ý kiến …
I tình yêu Sebastian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua