Veronica

thành viên fanpop từ năm August 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello there, how are you~? đã đăng cách đây 5 ngày
Ranmori17 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi! đã đăng cách đây 18 ngày
ApplesauceDoctr đã bình luận…
Hi! Thank bạn for the prop. :) cách đây 17 ngày
heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🌸H🌷A🌸P🌷P🌸Y 🌹W🌹O🌹M🌹E🌹N'🌹S 🌸D🌸A🌸Y🌷2🌷0🌷1🌷8! 🌼🌼🌼 With love,♥💞💞♥ your best friend Mark 🌈🍀☀ LY ♥♥♥ 🌹🌹🌹🌹 ❤💚💙💜💛❤🌷🌷🌷🌷 đã đăng cách đây 4 tháng
BJsRealm đã bình luận…
💋💋 💄👒👗👚👠👡 ♥♥♥ 👱👩👵👸🗽 👑♥♥♥ ❤💚💛💜💙 💋💋 cách đây 4 tháng
BJsRealm đã bình luận…
Please check our friend Berni's club for my e-cards & a video, my dear friend. 🌹 🌸 🌹🌷🌼 🌹 cách đây 4 tháng
BJsRealm đã bình luận…
Here's a quick link for bạn => linkKeep in touch! Your friend Mark cách đây 4 tháng