thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Female
  • Favorite TV Show: Once Upon a Time, Rapunzel's Công chúa tóc mây Adventure
    Favorite Movie: Tangled, Tinker chuông, bell movies, búp bê barbie Princess and the Pauper (original búp bê barbie movies), Aladdin, Lọ lem (2015), Pirates of the Caribbean
    Favorite Musician: Cascada, Fernando Ortega, Selah
    Favorite Book or Author: Bible, The Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MaidofOrleans trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
điểm thưởng for your kind bình luận on my reply to your hoa câu hỏi :) đã đăng cách đây 17 ngày
Swanpride trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Here is your promised prop! đã đăng cách đây 23 ngày
sunnyfields đã bình luận…
Thank bạn <3 cách đây 23 ngày
smile
PrincessFairy trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add đã đăng cách đây một tháng 1