tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (7501-7600 of 22748)
người hâm mộ lựa chọn: #4 Damon Salvatore
38%
23%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Eric Northman
67%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Favorite: Sandy Cohen.
45%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #2 Veronica Mars
65%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Juliet Burke
32%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Finn Hudson
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Arrested Development
30%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 6. Zooey Deschanel, New Girl
36%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Jim Parsons, The Big Bang Theory
54%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Freddie McClair
30%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 2.Regina Mills -Once Upon a Time
24%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 1.Niklaus Mikaelson -The Vampire Diaries/The Originals
45%
18%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 7.Barney Stinson -How I Met Your Mother
35%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 14.Caroline Forbes -The Vampire Diaries
56%
17%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 16.Veronica Mars -Veronica Mars
39%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 19.Tyrion Lannister -Game of Thrones
44%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 25.Rebekah Mikaelson -The Vampire Diaries/The Originals
37%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 23.Chandler Bing -Friends
66%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 27.Ruby -Supernatural
59%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 28.Kol Mikaelson -The Vampire Diaries
47%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Bette Porter
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Rose
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Claire
40%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Ben Sisko
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: The Closer
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy Summers
43%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Stiles Stilinski
55%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Samantha Carter
44%
33%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Helen Magnus
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Killian Jones/Captain Hook
35%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Tony DiNozzo
71%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Andy Flynn
45%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Peter Bishop
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Laura Roslin
45%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Monica Geller
88%
13%
hòa!
21%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1.Ben Mason
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Jane Rizzoli
60%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1.Erin Lindsay
59%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Bellamy Blake
63%
19%
người hâm mộ lựa chọn: F - Stef Foster
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ichabod máy trục, cần cẩu
52%
28%
người hâm mộ lựa chọn: meredith grey
57%
30%
người hâm mộ lựa chọn: regina mills
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: olivia dunham
50%
36%
người hâm mộ lựa chọn: michael scofield
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: rupert giles
51%
37%
người hâm mộ lựa chọn: F: John Young
88%
13%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: F: Athos
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: F: Queen Catherine
88%
13%
người hâm mộ lựa chọn: F: Bellamy Blake
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: F: Erin Lindsay
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Jonny Maconie
27%
18%
người hâm mộ lựa chọn: The CW
57%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Brooklyn Nine Nine
28%
21%
người hâm mộ lựa chọn: The Originals season 1
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Captain Hook / Killian Jones {Captain Swan}
22%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ peyton sawyer
38%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ lexie grey
38%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ veronica mars
63%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ mini mcguinness
47%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ effy stonem
48%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Barney Stinson
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ cassie ainsworth
48%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ hook / killian jones
37%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ james 'sawyer' ford
44%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ felicity smoak
56%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ juliette barnes
69%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ barney stinson
55%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ annie edison
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ dean winchester
65%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ cassie blake
33%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ alex udinov
38%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ jim halpert
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ damon salvatore
42%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ rebekah mikaelson
48%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ spencer hastings
44%
38%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ jess ngày
44%
36%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ⇨ gabriel vaughn
53%
42%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ stiles stilinski
50%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ jane bennet
41%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ ten
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ morgana
56%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ seth cohen
62%
14%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ blair waldorf
42%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ chandler bing
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ neal caffrey
48%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ wade kinsella
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ quinn fabray
41%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ⇨ phil dunphy
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ lorelai gilmore
65%
13%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ sheldon cooper
68%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ⇨ addison montgomery
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Favorite: Sam & Dean.
31%
29%