tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (14201-14300 of 22848)
người hâm mộ lựa chọn: dean winchester
17%
15%
người hâm mộ lựa chọn: the sarcastic ones
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Elena Gilbert
16%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
41%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Sunshine47
20%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
33%
21%
người hâm mộ lựa chọn: smckinlay2
27%
22%
người hâm mộ lựa chọn: sk91
28%
26%
người hâm mộ lựa chọn: shannon9396
49%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
42%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
39%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Sunshine47
43%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Vampire_Orchid
26%
15%
người hâm mộ lựa chọn: how i met your mother;s7
36%
35%
người hâm mộ lựa chọn: The Vampire Diaries season 3
32%
23%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: I loved that show!
50%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Brother-Brother
46%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Never heard of it.
50%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Never heard of it.
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: It was pretty good. I watched when I could.
33%
31%
người hâm mộ lựa chọn: I loved that show!
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Never heard of it.
67%
11%
người hâm mộ lựa chọn: Never heard of it.
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: I could take it hoặc leave it.
57%
22%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Yes I loved that show.
77%
11%
người hâm mộ lựa chọn: It was pretty good. I'd watch it when I could.
44%
41%
người hâm mộ lựa chọn: I could take it hoặc leave it.
50%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Uuuugh. That hiển thị sucked!
41%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Stefan & Damon
64%
19%
người hâm mộ lựa chọn: The floating heads
44%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Grey's Antomy season 6 finale
39%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Female characters
59%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Death scenes
41%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Age difference couples
49%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Skins cinematography
44%
42%
người hâm mộ lựa chọn: This scene
47%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Booth & Brennan
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine & Caroline
51%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Glee performances
61%
22%
người hâm mộ lựa chọn: This scene
37%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Sheldon's hugs
40%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Angel of Death Peyton
45%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Sarcastic characters
67%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Tomboy characters
42%
39%
người hâm mộ lựa chọn: This scene
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Reunion scenes
55%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Girl/Guy friendships
69%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Sick Sheldon
49%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Breakdown scenes
65%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline's smile
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Dianna Agron
52%
31%
người hâm mộ lựa chọn: This episode
48%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Season 5 OTH
56%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Harper's Island
44%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Handholds
59%
31%
người hâm mộ lựa chọn: "I'm not human... And I miss it." scene
41%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Rachel Bilson
38%
35%
người hâm mộ lựa chọn: This scene
45%
29%
người hâm mộ lựa chọn: HIMYM high fives
44%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Tragic couples
42%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Couple getting pregnant storylines
42%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Comedic moments in drama shows
74%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Quinn/Puck hook up scene
63%
19%
người hâm mộ lựa chọn: vòi hoa sen scenes
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Bố đã gặp mẹ như thế đấy
35%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Lying side bởi side scenes
70%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Chris & Jal
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Face grab kisses
54%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Noel Kahn’s pretty eyes and nose and mouth and smile and hair ♥
63%
37%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Tyler's eyelashes FTW ♥
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Santana's ♥
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: Clark’s million dollar megawatt smile ♥
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline’s blonde hair ♥
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Alex Karev’s sexy lopsided smirk ♥
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Team Brooke's dimples ♥
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Nate's "natefused" face ♥
72%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Spencer Hastings' strong/raspy voice ♥
76%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Jack Hodgins’ oh-so-blue eyes ♥
52%
48%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton's smile ♥
73%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Liam Court and his window mannequin body ♥
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Fringe
37%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Wishbone (Wishbone)
23%
20%
người hâm mộ lựa chọn: That 70s hiển thị
46%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Hành vi phạm tội
52%
38%
hòa!
26%
26%
hòa!
24%
24%
người hâm mộ lựa chọn: #30 Male Character: Joey I Friends.
39%
28%
người hâm mộ lựa chọn: the gilmores
48%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Supernatural
19%
18%
người hâm mộ lựa chọn: tình yêu speeches
56%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebe carrying her brother's em bé SL
48%
34%
người hâm mộ lựa chọn: một giây favourite show; Mất tích ♥
30%
16%
người hâm mộ lựa chọn: sue sylvester
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Reid
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Niles
45%
24%