tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (19401-19500 of 22748)
người hâm mộ lựa chọn: Claire Littleton. [Lost]
34%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Rachel Green. [Friends]
39%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Veronica Mars. [Veronica Mars]
33%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Quinn Fabray. [Glee]
36%
28%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Lexie Grey. [Grey's Anatomy]
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke Davis. [One cây Hill]
41%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Rory Gilmore. [Gilmore Girls]
39%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Monica Geller. [Friends]
36%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer. [One cây Hill]
47%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Epic: Couple - Buffy & Angel
64%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Inspiring: Male Caracter - Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass
44%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Hottest: Female Caracter - Brooke Davis
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: Bad Ass: Male Caracter - Angelus
47%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Cutest: Male Caracter - Natie Archibald
42%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Funniest: Female Caracter - Phoebe Buffay
38%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Skins
58%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Underrated: Male Caracter - Ross Geller
42%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Overrated: Female Caracter - Blair Waldorf
55%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Season 1
56%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Male Character: Jess Mariano
43%
35%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Male Character: Jake Jagielski
64%
23%
người hâm mộ lựa chọn: #8 Male Character: Barney Stinson
38%
32%
người hâm mộ lựa chọn: #6 Female Character: Summer Roberts
66%
21%
người hâm mộ lựa chọn: #7 Couple: Jake & Peyton
55%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #5 Female Character: Phoebe Buffay
66%
19%
người hâm mộ lựa chọn: #4 Male Character: Chandler Bing
65%
17%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Male Character: Seth Cohen
52%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Female Character: Brooke Davis
55%
30%
người hâm mộ lựa chọn: #2 Couple: Summer & Seth
40%
37%
người hâm mộ lựa chọn: The đàn bà gan dạ, đàn bà gan dạ, amazon
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: [Male Charcter] Tom Scavo
44%
36%
người hâm mộ lựa chọn: [Male Charcter] Nathan Scott
69%
27%
người hâm mộ lựa chọn: [Male Charcter] Seely Booth
54%
27%
người hâm mộ lựa chọn: [Couple] Lois & Clark
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: [Female Charcter] Meredith Grey
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: [Female Charcter] Haley James Scott
63%
27%
người hâm mộ lựa chọn: [Couple] Jack & Kate
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: [Couple] Nathan & Haley
51%
33%
người hâm mộ lựa chọn: [Couple] Meredith & Derek
52%
28%
người hâm mộ lựa chọn: [Couple] Mulder & Scully
68%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 10
37%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Couple | Will/Emma
70%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character | Rachel Berry
44%
35%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Veronica Mars [Veronica Mars]
54%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character | Nate Archibald
71%
17%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Addison Montgomery [Grey's Anatomy / Private Practice]
47%
33%
người hâm mộ lựa chọn: #8 Brooke Davis [One cây Hill]
47%
41%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Female Character - Rory Gilmore
55%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character | Finn Hudson
50%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character | Blair Waldorf
57%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Couple | Rachel/Finn
53%
25%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Couple - Nathan&Haley
58%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character | Dean Winchester
44%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character | Dan Humphrey
40%
34%
người hâm mộ lựa chọn: #7 Mark Sloan [Grey's Anatomy]
47%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character | Sam Winchester
52%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character | Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass
51%
45%
người hâm mộ lựa chọn: #6 Barney Stinson [How I Met Your Mother]
58%
28%
người hâm mộ lựa chọn: #5 Phoebe & Cole [Charmed]
64%
24%
người hâm mộ lựa chọn: #8 Couple - Seth&Summer
58%
27%
người hâm mộ lựa chọn: #4 Angelus [Buffy the Vampire Slayer / Angel]
79%
18%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Chandler Bing [Friends]
59%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #2 Dean Winchester [Supernatural]
63%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Spike [Buffy the Vampire Slayer]
53%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #7 Female Character - Lorelai Gilmore
47%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #6 Couple - Pacey&Joey
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: #5 Male Character - Seth Cohen
44%
42%
hòa!
34%
34%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Female Character - Brooke Davis
60%
22%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Female Caracter - Phoebe Buffay
51%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Male Caracter - Chandler Bing
81%
10%
người hâm mộ lựa chọn: #8 Male Caracter - Noah "Puck" Puckerman
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: #2 Male Character - Dean Winchester
45%
40%
người hâm mộ lựa chọn: #7 Male Caracter - Joey Tribbiani
71%
18%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Female Character - Temperance Brennan
49%
32%
người hâm mộ lựa chọn: #6 Couple - Brooke & Lucas
54%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #5 Male Caracter - Nate Archibald
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: #4 Female Caracter - Brooke Davis
66%
24%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Female Caracter - Serena van Der Woodsen
59%
28%
người hâm mộ lựa chọn: #2 Male Caracter - Damon Salvatore
40%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Male Caracter - Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass
57%
31%
người hâm mộ lựa chọn: #10 Couple - Logan & Veronica
58%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #9 Female Character - Peyton Sawyer
60%
23%
người hâm mộ lựa chọn: #8 Male Character - Seely Booth
59%
22%
người hâm mộ lựa chọn: #7 Female Character - Blair & Serena
39%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #6 Couple - Booth & Brennan
63%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #5 Female Character - Quinn Fabray
62%
32%
người hâm mộ lựa chọn: #4 Couple - Nate & Serena
55%
33%
người hâm mộ lựa chọn: #3 Female Character - Veronica Mars
51%
38%
người hâm mộ lựa chọn: #2 Male Character - Sawyer
43%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Dean Winchester. [Supernatural]
44%
25%
người hâm mộ lựa chọn: #1 Male Character - Dean Winchester
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Dean (Supernatural)
18%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Peter Petrelli. [Heroes]
49%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan Atwood. [The OC]
39%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Nathan Scott. [One cây Hill]
45%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Joey Tribbiani. [Friends/Joey]
37%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Seth Cohen. [The OC]
51%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Mark Sloan. [Grey's Anatomy]
45%
19%