tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (19101-19200 of 22748)
người hâm mộ lựa chọn: 2. House
49%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Chandler Bing
70%
17%
người hâm mộ lựa chọn: 2# Haley & Nathan // One cây đồi núi, đồi núi, hill
56%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 2# Desperate Housewives
61%
22%
người hâm mộ lựa chọn: 3# Lisa Cuddy // House MD
80%
18%
người hâm mộ lựa chọn: DR. TEMPERANCE BRENNAN (BONES)
58%
33%
người hâm mộ lựa chọn: RACHEL GREEN (FRIEND)
42%
27%
người hâm mộ lựa chọn: CLAYTON (OTH)
32%
29%
người hâm mộ lựa chọn: MONICA & CHANDLER (FRIENDS)
63%
12%
người hâm mộ lựa chọn: JULIAN BAKER (OTH)
55%
24%
người hâm mộ lựa chọn: BROOKE & LUCAS (OTH)
41%
29%
người hâm mộ lựa chọn: MEREDTH & CRISTINA (GA)
34%
27%
người hâm mộ lựa chọn: DR.JAMES WILSON (HOUSE M.D)
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: ROBIN SCHERBATSKY (HIMYM)
34%
31%
người hâm mộ lựa chọn: HALEY & NATHAN (OTH)
49%
24%
người hâm mộ lựa chọn: HALEY & LUCAS (OTH)
56%
31%
người hâm mộ lựa chọn: MEREDITH GREY (GREY'S ANATOMY)
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: DEAN & SAM (SUPERNATURAL)
56%
26%
người hâm mộ lựa chọn: RYAN & SETH (THE O.C)
55%
20%
người hâm mộ lựa chọn: PIPER HALLIWELL (CHARMED)
41%
28%
người hâm mộ lựa chọn: BUFFY & WILLOW (BTVS)
52%
30%
người hâm mộ lựa chọn: MONICA GELLER BING (FRIENDS)
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Gilmore Girls
37%
34%
người hâm mộ lựa chọn: The Gellers
71%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích
42%
28%
người hâm mộ lựa chọn: One cây đồi núi, đồi núi, hill
37%
21%
người hâm mộ lựa chọn: dan
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Mất tích
40%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
Nhậ t ký ma cà rồ ng
74%
Thuầ n huyế t
26%
người hâm mộ lựa chọn: Gregory House (House M.D.)
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Meredith Grey(Grey's Anatomy)
23%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan Atwood (male)
42%
40%
người hâm mộ lựa chọn: DAMON SALVATORE (TVD)
34%
31%
người hâm mộ lựa chọn: CHANDLER & JOEY (FRIENDS)
46%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Angel (BTVS/ANGEL)
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: DR.ALEX KAREV (GA)
46%
24%
người hâm mộ lựa chọn: BROOKE DAVIS (OTH)
45%
27%
người hâm mộ lựa chọn: SETH & SUMMER (THE O.C)
45%
26%
người hâm mộ lựa chọn: BUFFY & Angel (BTVS/ANGEL)
50%
18%
người hâm mộ lựa chọn: TEMPERANCE & ANGELA (BONES)
31%
24%
hòa!
36%
36%
người hâm mộ lựa chọn: JESS & RORY (GG)
36%
34%
hòa!
33%
33%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: QUINN JAMES (OTH
37%
31%
người hâm mộ lựa chọn: BROOKE & JULIAN (OTH)
42%
26%
người hâm mộ lựa chọn: HOUSE & WILSON (HOUSE M.D)
30%
26%
người hâm mộ lựa chọn: BROOKE & PEYTON (OTH)
43%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer
34%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Damon Salvatore
21%
16%
người hâm mộ lựa chọn: One cây đồi núi, hill
19%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Giải cứu thế giới
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: sam-supernatural
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: spike-buffy the vampire slayer-angel
51%
49%
người hâm mộ lựa chọn: angel-angel buffy the vampire slayer-angel
77%
23%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: addison-grey's anatomy-private practise
54%
46%
người hâm mộ lựa chọn: mark-grey's anatomy
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: booth-bones
62%
38%
người hâm mộ lựa chọn: 4# One cây đồi núi, đồi núi, hill
35%
12%
người hâm mộ lựa chọn: [male character] Dean Winchester
53%
24%
người hâm mộ lựa chọn: [Couple] Nathan & Haley
50%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Jack and Kate
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Skins
43%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1# [Brooke Davis]
61%
26%
người hâm mộ lựa chọn: [friendship] Brooke & Nathan
37%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1# [Seeley Booth]
80%
18%
người hâm mộ lựa chọn: [male] Julian Baker
43%
16%
người hâm mộ lựa chọn: [show] Những người bạn
57%
17%
người hâm mộ lựa chọn: [friendship] Brooke & Peyton
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: [friendship] Seth & Ryan
51%
29%
hòa!
31%
31%
hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: [show] the OC
45%
24%
người hâm mộ lựa chọn: [female] Brooke Davis
55%
16%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: [show] One cây đồi núi, đồi núi, hill
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke Davis
47%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1# [Chuck Bass]
49%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Ryan and Seth | The OC
39%
37%
người hâm mộ lựa chọn: They're ok..
44%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Marissa Cooper. [The OC]
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Summer Roberts. [The OC]
57%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer. [One cây Hill]
54%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke Davis. [One cây Hill]
53%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Rachel Green. [Friends]
47%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Miranda Bailey. [Grey’s Anatomy]
41%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Addison Montgomery. [Grey's Anatomy/Private Practice]
41%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Cristina Yang. [Grey’s Anatomy]
49%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Blair Waldorf. [Gossip Girl]
54%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Lorelai Gilmore. [Gilmore Girls]
49%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Rachel Berry. [Glee]
42%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Haley James Scott. [One cây Hill]
67%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebe Buffay. [Friends]
74%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Naomi Clark. [90210]
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Show; Những người bạn
66%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Couple; Haley & Nathan
55%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Monica Geller-Bing
72%
12%
người hâm mộ lựa chọn: House & Cuddy
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Hành vi phạm tội
47%
30%