tạo phiếu bầu

ti vi Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị ti vi số phiếu bầu (6001-6100 of 22760)
người hâm mộ lựa chọn: ➢ teen chó sói, sói
60%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ➢ the o.c.
75%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ➢ Skins [generation two]
53%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Mick St. John
35%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Klaus Mikaelson
77%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Moonlight
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Robin & Regina
44%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Harvey Specter
59%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Alaric Saltzman
36%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Spencer Hastings
54%
23%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Neal Cassidy
48%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Peyton Sawyer
38%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Owen & Cristina
53%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Damon & Elena
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Tyrion Lannister
40%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Damon Salvatore
47%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Breaking Bad
44%
41%
người hâm mộ lựa chọn: James "Sawyer" Ford
49%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
51%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bonnie Bennett
33%
30%
người hâm mộ lựa chọn: ➢ that 70s hiển thị
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: ➢ the walking dead
70%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ➢ Skins [generation one]
47%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Damon Salvatore
43%
34%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Dean Winchester
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Supernatural
35%
32%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Những người bạn
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Sam Winchester
45%
28%
hòa!
28%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Chuck âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass
41%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Ross & Rachel
35%
32%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: The Vampire Diaries
55%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Chandler Bing
41%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Lucas & Peyton
39%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Sheldon Cooper
42%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Peyton Sawyer Scott
34%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Quinn & Puck
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Rachel Berry
44%
25%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: The Big Bang Theory
39%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Nathan Scott
39%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Finn & Rachel
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Mất tích
53%
25%
hòa!
26%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Barney & Robin
32%
28%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Logan & Veronica
41%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Summer Roberts
39%
35%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: The OC
48%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: James "Sawyer" Ford
47%
22%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Buffy The Vampire Slayer
56%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Nhật ký ma cà rồng
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Mark Sloan
46%
25%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Game Of Thrones
50%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Finn Hudson
32%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Seth Cohen
43%
36%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: How I Met Your Mother
50%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Pacey & Joey
41%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Kate & Sawyer
44%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Klaus Mikaelson
45%
24%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Charlie Pace
36%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Mũi tên xanh
53%
41%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Ryan Atwood
56%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Stefan & Katherine
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Full House
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Effy Stonem
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Elijah Mikaelson
43%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Michael & Sara
32%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Klaus & Caroline
43%
32%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Once Upon A Time
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Luke & Lorelai
35%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Kurt Hummel
44%
26%
người hâm mộ lựa chọn: The Flash
53%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Stefan & Caroline
39%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Rebekah Mikaelson
59%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Brittany & Santana
36%
32%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: The Fresh Prince Of Bel-Air
41%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Marshall Eriksen
46%
33%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Veronica Mars
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: The Walking Dead
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Teen chó sói, sói
55%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Spencer Hastings
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Desmond Hume
36%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Female Character: Daenerys Targaryen
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Blaine Anderson
40%
27%
hòa!
32%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Mulder & Scully
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Sawyer & Juliet
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: lâu đài
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Freddie & Effy
29%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Desmond & Penny
32%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Michael & Nikita
36%
32%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Jon Snow
35%
26%
hòa!
30%
30%
người hâm mộ lựa chọn: TV Show: Sherlock
45%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Zoe & Wade
38%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Male Character: Boone Carlyle
50%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Couple: Hook & Emma
44%
32%