Im yoonA Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 60

ASUNA09 đã đưa ý kiến …
your so beautiful đã đăng hơn một năm qua
heart
Jesmile đã đưa ý kiến …
907th fan!<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
blanche7 đã đưa ý kiến …
be who bạn want to be, not what others want to see. bạn are so gorgeous! đã đăng hơn một năm qua
cake
Tippany đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Yoon Ah! I hope you're having a wonderful time, stay genuine and lovely. Sones tình yêu you! đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Im YoonA!<3
Happy Birthday cute, pretty and adorable princess!<3
tình yêu bạn very much! Saranghae ~!^^
đã đăng hơn một năm qua
smile
usuitakumi77 đã đưa ý kiến …
Can u plz vote 4 Yoona : link đã đăng hơn một năm qua
fitriairiani21 đã đưa ý kiến …
hy, im yoona fan, banggapta.. ^^ đã đăng hơn một năm qua
parhat210289 đã đưa ý kiến …
Just became her người hâm mộ recently . Like her because of her dramas "Love Rain""Prime Minister and I", but mostly tình yêu her personality. Such a bright girl ;) đã đăng hơn một năm qua
big smile
usuitakumi77 đã đưa ý kiến …
Plz vote for yoona in :

link đã đăng hơn một năm qua
lde đã đưa ý kiến …
learning three languages must be hard ,wow chinese,that's a tough one! đã đăng hơn một năm qua
hitomiaitekuo2 đã đưa ý kiến …
hi can bạn be my friend ??? đã đăng hơn một năm qua
miswhatever579 đã bình luận…
who?? hơn một năm qua
Shannon0612 đã đưa ý kiến …
Hi! I'm new here and bạn can be my friend đã đăng hơn một năm qua
heart
kimnic đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn yoona very much than i ever seen đã đăng hơn một năm qua
heart
Thliring-Dzi đã đưa ý kiến …
SarangHae Yoona Unnie!!

<3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Im YoonA!<3
tình yêu bạn very much~
Saranghae~♥♥♥
đã đăng hơn một năm qua
heart
usuitakumi77 đã đưa ý kiến …
He he he but my wish is to BE Yoona <3 đã đăng hơn một năm qua
yoonafan007 đã đưa ý kiến …
If I could wish one thing, I want to be yoona's younger sister who is loved bởi yoona. đã đăng hơn một năm qua
light-yoona đã đưa ý kiến …
one of my life wish...i want yoona to be my real sister.........<3...!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
love_barbie110 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn yoona đã đăng hơn một năm qua
heart
joonie4ever đã đưa ý kiến …
Sone Vote For Yoona:link đã đăng hơn một năm qua
MiNatsu_19 đã đưa ý kiến …
Yoona! ;) <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
VipSoneJack đã bình luận…
Yoona!!! ^^ hơn một năm qua
cool
cool1412 đã đưa ý kiến …
I hope Yoona will come to Bali đã đăng hơn một năm qua
Aliceli888 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Yoona ! Sososososo beautiful!!! đã đăng hơn một năm qua
cake
sone4life đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Yoona Unnie! I hope the best for you! ^^ đã đăng hơn một năm qua
heart
Misaki-Chan-x33 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday flawless Yoona! <3
Not only is she the face of the group, she can act, sing, dance and do everything else well and she puts in all her effort even when she's sick. đã đăng hơn một năm qua
cake
eksharaen đã đưa ý kiến …
Happy Birthday YoonA our goddess! ♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
cake
yoonyulti đã đưa ý kiến …
Today is.........
Yoona's Birthday........^__^
Happy Birthday to our Dear Goddess Yoonaa.......:))
~Stay pretty....;))

사랑해....<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥Happy Birthday Yoona My Goddess!♥
I tình yêu bạn Forever!!♥♥ =]
đã đăng hơn một năm qua
alfredhor đã đưa ý kiến …
Happy birthday yoona,love u forever... đã đăng hơn một năm qua
5secondkill đã đưa ý kiến …
Your the Best Member of SNSD !!! I tình yêu bạn SOOOO MUCH !!!! đã đăng hơn một năm qua
SweetYoona đã đưa ý kiến …
tình yêu Yoona đã đăng hơn một năm qua
big smile
pricess_sophia đã đưa ý kiến …
litle yooa snsd đã đăng hơn một năm qua
kiss
julialovesGG đã đưa ý kiến …
YOONADDICT <3
Forever s<3ne ^_^ đã đăng hơn một năm qua
yoonaandfiona đã đưa ý kiến …
i tình yêu yoona:) đã đăng hơn một năm qua
nacchiee đã bình luận…
i tình yêu yoona too <3 hơn một năm qua
julialovesGG đã bình luận…
me too!! hơn một năm qua
mioakiyama4578 đã đưa ý kiến …
plz tham gia

link
đã đăng hơn một năm qua
heart
Follow_me đã đưa ý kiến …
imaa Yoona người hâm mộ 4ever!<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
daeEun_18 đã đưa ý kiến …
JOINED!!! I'm người hâm mộ no. 300!! đã đăng hơn một năm qua
nacchiee đã đưa ý kiến …
who own this club?? i just tình yêu the new banner ♥ tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
Thanx~ ^^ hơn một năm qua
heart
byzu đã đưa ý kiến …
tình yêu yoona unnie forever đã đăng hơn một năm qua
yoonyulno1 đã đưa ý kiến …
tình yêu yoonA forever đã đăng hơn một năm qua
yoonatics đã đưa ý kiến …
i <3 yoona..... đã đăng hơn một năm qua
nacchiee đã bình luận…
me too, tình yêu her to death LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
yoonatics đã bình luận…
me too XD!!!! hơn một năm qua
seo_hyun đã đưa ý kiến …
i am the 250 người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
kiss
evaquynhtrang đã đưa ý kiến …
I got my first medal cuz of this club ♥ I tình yêu Yoona!!! tình yêu bạn Ami_Lover ♥ đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
^___________^ hơn một năm qua
kiss
evaquynhtrang đã đưa ý kiến …
Nice new biểu tượng 4 Yoona's club ^^ đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
thanx ^^ hơn một năm qua
yoona_yoo đã đưa ý kiến …
yoonA your the besT . .

fighting..!!! đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
<3 <3 hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the banner! =D <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
thanx ^^ hơn một năm qua
heart
babyfia đã đưa ý kiến …
yoona is my yêu thích snsd member
đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
me too i tình yêu her <3 <3 hơn một năm qua
heart
joonie4ever đã đưa ý kiến …
SONE please vote for snsd:link đã đăng hơn một năm qua
big smile
evaquynhtrang đã đưa ý kiến …
I think we should make this club thêm active :) đã đăng hơn một năm qua
joonie4ever đã bình luận…
yeah ^^ hơn một năm qua
MoOoOoN đã bình luận…
yes ..agree hơn một năm qua
zebra109938 đã đưa ý kiến …
i like this person shes cool really cool like some of her các bức ảnh forreal đã đăng hơn một năm qua
Ami_Lover đã bình luận…
i tình yêu yoona this is why i made this spot for her ^^ hơn một năm qua
evaquynhtrang đã bình luận…
bạn made this spot? Oh, nice to meet you. And I tình yêu Yoona too <3 hơn một năm qua
joonie4ever đã bình luận…
mee to hơn một năm qua
heart
Sn822007 đã đưa ý kiến …
Cool Banner! tình yêu YOONA ^^ đã đăng hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
me too. hơn một năm qua
Sn822007 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
yoona_yoo đã bình luận…
yeah.cool yoonA.. hơn một năm qua
Jessica_Lim đã đưa ý kiến …
Beautifullest girl in SNSD!YoonAddict! ^^ đã đăng hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
me too. hơn một năm qua
zebra109938 đã bình luận…
i like ur pics hơn một năm qua
yoona_yoo đã bình luận…
me too.. hơn một năm qua
smile
arissayoona1412 đã đưa ý kiến …
i think yoona is the most được ưa chuộng an the cutest in SNSD !!!!!
i <3 im yoonA ... đã đăng hơn một năm qua
YoonA_1412 đã bình luận…
i'm agree with bạn hơn một năm qua
anoir đã bình luận…
i really don't think so i blieve that seo hyun is the most được ưa chuộng in snsd hơn một năm qua
yoona_yoo đã bình luận…
agree..!!! hơn một năm qua
smile
jessica_sica đã đưa ý kiến …
happy birthday yoona đã đăng hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
happy birthday. hơn một năm qua
iloveyoona2493 đã đưa ý kiến …
happy birthday yoona, i tình yêu u đã đăng hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
me too. hơn một năm qua
harveylabsyoo đã đưa ý kiến …
appy b-day yoona tình yêu bạn muankxszz :* đã đăng hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
me too. hơn một năm qua
amber_ko đã đưa ý kiến …
happy birthday Yoona unnie~<3
đã đăng hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
me too. hơn một năm qua
heart
yoona_7 đã đưa ý kiến …
i ♥ YunYul ForEver =)) đã đăng hơn một năm qua
heart
luv_yoona93 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn YOONA

GO SNSD!!! đã đăng hơn một năm qua
jessica_sica đã bình luận…
bạn những người hâm mộ snsd hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
me too. hơn một năm qua
heart
ivynathalie đã đưa ý kiến …
we tình yêu u yoona đã đăng hơn một năm qua
appy_eyna97 đã bình luận…
SAME ! hơn một năm qua
harveylabsyoo đã bình luận…
ehem hơn một năm qua
micatina đã bình luận…
we will always hơn một năm qua