tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
Moosick trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I miss you. :'( đã đăng hơn một năm qua
denise333 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥............................ ..........
.Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
If bạn get 10 , bạn are popular.
If bạn get 15 back, damn I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua
denise333 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
please tham gia my club, thank you!<3

link đã đăng hơn một năm qua