thành viên fanpop từ năm August 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 75 clubs Die-Hard (75) Fanatic in 14 clubs Fanatic (14) Super Fan in 3 clubs Super (3)

thông tin trên tường của tôi

joonie4ever đã đưa ý kiến …
i wanna screamvkfkfk i don’t use this acc anymore but stan loona đã đăng cách đây 9 tháng
joonie4ever đã bình luận…
Also follow me on twitter if y’all ever saw this it’s krystalmyoui cách đây 9 tháng
joonie4ever đã đưa ý kiến …
bruh it's been years since i've logged into this website! do yall still use it đã đăng hơn một năm qua
jsnyde13 đã bình luận…
i tình yêu the hoa in her hair its so pretty. hơn một năm qua
smile
NagisaFurukawa- trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's nice to meet you. I see where almost the same age. Hope we can be friends? Do bạn have Facebook? đã đăng hơn một năm qua