thêm hình ảnh

Cinema Bizarre Hình ảnh

thêm video

Cinema Bizarre Video

tạo phiếu bầu

Cinema Bizarre Số Phiếu Bầu

hòa!
50%
50%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Strify
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2. tình yêu Songs (They Kill Me)
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
100%
0%
thêm cinema bizarre số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Cinema Bizarre Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm cinema bizarre các câu trả lời >>  
viết bài

Cinema Bizarre Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Cinema Bizarre đường Dẫn

thêm cinema bizarre đường dẫn >>  

Cinema Bizarre tường

tigerwolf đã đưa ý kiến …
i just found out about this band a mouth ago. but there now my hàng đầu, đầu trang band. and yes i know there broke up but i tình yêu them. i just wish i found out about them before they broke up. X( đã đăng hơn một năm qua
LiptonGold đã đưa ý kiến …
So, tommorow it is the two năm anniversary of they're breakup. Today I wore the Strify-est outfit I could find along with a áo sơ mi I made for a dance that says "Style is War", and tommorrow I'm wearing all black in mourning. Is anyone else, like, REALLY SAD? đã đăng hơn một năm qua
LiptonGold đã đưa ý kiến …
I have Escape to the Stars as my text ringtone!!! Yay đã đăng hơn một năm qua