thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Favorite TV Show: Gossip Girl, One cây Hill, The Vampire Diaries, Glee, Friends, Pretty Little Liars
    Favorite Movie: Twilight Saga, Titanic, Harry Potter movies, Pirates of the Caribbean, Lọ lem story, The Duchess, Pride and Prejudice, The Notebook etc...
    Favorite Musician: Beyonce, Rihanna, Alicia Keys, Shakira, The Fray, Lady GaGa, Pussycat Dolls, Katy Perry etc...
    Favorite Book or Author: Pride and Prejudice, Harry Potter sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fluffiness trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#2 đã đăng hơn một năm qua
big smile
fluffiness trao các điểm thưởng cho tôi về my images
2nd place on the Nate Archibald biểu tượng Contest đã đăng hơn một năm qua
fluffiness đã bình luận…
round 10/theme 5 hơn một năm qua
fluffiness trao các điểm thưởng cho tôi về my images
#2 đã đăng hơn một năm qua