Silynne Black/Cullen/Swan

thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Female, 25 years old
  • California
  • Favorite TV Show: Spongebob Squarepants, Anything on the Cooking Channel, Brain Rush, Survivor
    Favorite Movie: TWILIGHT!!!, Sharkboy and Lavagirl, Harry Potter #4, Zathura
    Favorite Musician: Linkin' Park, Paramore, Green ngày
    Favorite Book or Author: New Moon bởi Stephanie Meyer, Vampire Kisses, Harry Potter Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

katiedowney844 đã đưa ý kiến …
OMG I tình yêu JACOB AND RENESMEE<3 đã đăng hơn một năm qua
patrisha727 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thx for the 50 props!
bạn rock! LOL – Liên minh huyền thoại ^_^ đã đăng hơn một năm qua
patrisha727 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
thx for the 50 props!
bạn rock! LOL – Liên minh huyền thoại ^_^ đã đăng hơn một năm qua