<3!!CHArlieRaven <3!! J..<3!!Lewis...

thành viên fanpop từ năm February 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smirk
LuvMusicSMILE trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for the add (: Please tham gia my club (:

link đã đăng hơn một năm qua
raycoolcat đã đưa ý kiến …
the same as always nutthin change when im on this website never just the same as always :/ đã đăng hơn một năm qua
MarinePimp13 đã bình luận…
are bạn uhm black? hơn một năm qua
raycoolcat đã bình luận…
yah um sure im half indian y do uwanna kno uhavn seen a emo black chick b4?? :O x/ hơn một năm qua
ryuk122 đã đưa ý kiến …
wat are bạn doing đã đăng hơn một năm qua