thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female
  • Norway
  • Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
ElenaElysaysay trao các điểm thưởng cho tôi về my links
:) đã đăng hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, How are bạn đã đăng hơn một năm qua
Vespera đã bình luận…
Hi Cherl. I'm great, and you? I've been very busy, so I haven't been on fanpop that often lately. You've also been away from the MJ club for a while, haven't you? I was a bit worried about you, I hope you're doing fine? hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
I'm doing allright. I've quite busy, myself hơn một năm qua
big smile
liberiangirl_mj trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
CONGRATULATIONS!!!!! bạn won the 4th Round of the bức ảnh Contest on MJ's Club - Game 14!!!!!!!
Sorry for delaying with the contest, I was very busy during this period of Christmas.
Hope to see bạn again here!
Big Hugs!! :) đã đăng hơn một năm qua
Vespera đã bình luận…
Hi. Thank you, liberiangirl, and a BIG HUG to bạn too! =) hơn một năm qua