Alistair Donald

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Male, 24 years old
  • Drumheller, Canada
  • Favorite TV Show: The Alternate dimension Game of Thrones where they stuck to the book.
    Favorite Movie: the one that's good? i dunno
    Favorite Musician: David Draiman
    Favorite Book or Author: Trò chơi vương quyền
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Spikegilfer1997 đã đưa ý kiến về Meef The Boss
Meef is the one true God. It is known. đã đăng hơn một năm qua
Blaze_of_Ares đã đưa ý kiến …
Do not poke me đã đăng hơn một năm qua
Spikegilfer1997 đã bình luận…
Watcha gonna do about it b'y? hơn một năm qua
Blaze_of_Ares đã bình luận…
bạn won't like me when I'm slightly agitated hơn một năm qua
Spikegilfer1997 đã bình luận…
Conflict is the mother of many a good thing. *Insert Sith Code here*. Plus if I don't get screwed over at some point how am I to wreak my vengeance upon someone? It's just being a dick if I don't have an exc- err, justification. hơn một năm qua
Rogue475 đã đưa ý kiến …
bạn took your time! ^_^ đã đăng hơn một năm qua
Spikegilfer1997 đã bình luận…
Side-affects of not having the internet. hơn một năm qua
Rogue475 đã bình luận…
bạn perhaps interested in getting back into writing? hơn một năm qua
Spikegilfer1997 đã bình luận…
Certainly hơn một năm qua