thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Male, 29 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Firefly, Sherlock BBC, Agents of S.H.I.E.L.D.
    Favorite Movie: Avengers, Les Miserables, Wreck-it Ralph, Hobbit
    Favorite Musician: Broadway
    Favorite Book or Author: Harry Potter, Magyk, the Alchemist, Anything Rick Riordan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Here's a điểm thưởng for creating the Wash/Zoe club. I can't believe there isn't an older/larger club for them here! đã đăng hơn một năm qua
smile
FanFic_Girl_26 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào there.. :) I saw your diễn đàn topic of “Pokémon Generation 6 Trade Forum” — and I think it sounds great.. :) đã đăng hơn một năm qua
Wolfpaw6 đã đưa ý kiến …
Thinking about doing a Naruto roleplay what do bạn think? đã đăng hơn một năm qua