delenaslooch

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 28 years old
  • Athens, Greece
  • Favorite TV Show: The Delena Diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

STEFIdi đã đưa ý kiến về Damon & Elena
link GUYS WE ARE LOSING IN ROUND 2.PLEASE VOTE: đã đăng hơn một năm qua
carambolas đã bình luận…
Voted! we are no longer losing but it is almost tied hơn một năm qua
delenaluv đã bình luận…
i just voted for an giờ and we went down..like WTF!! hơn một năm qua
STEFIdi đã đưa ý kiến về Damon & Elena
link VOTE DELENA ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
HFU trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi đã đăng hơn một năm qua