Vladimir Morales

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • 30 years old
  • Ciudad del Carmen, Mexico
  • Favorite TV Show: Gia đình Simpson
    Favorite Movie: ngôi sao Wars, Transformers: Dark of the Moon, Man of Steel
    Favorite Musician: Miley Cyrus, Katy Perry, Britney Spears
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 16 clubs Dedicated (16) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4)

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for commenting on my gần đây article. đã đăng cách đây 6 tháng
cake
LeaderVladimir đã đưa ý kiến về Thủy thủ mặt trăng
On July 11, 1987, Cristina Vee, the newest English VA for Sailor Mars, was born!

Happy birthday to such a fine and talented VA! Thank bạn for all of your hard work and dedication throughout the years and may bạn keep doing what bạn do best! đã đăng cách đây 7 tháng
cake
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding lots of sweet birthday celebrations to fanpop clubs. đã đăng cách đây 8 tháng