Aurelia Gasperini

thành viên fanpop từ năm May 2022

  • 70 years old
  • spoleto, Provincia
  • Favorite TV Show: Hannibal
    Favorite Movie: Qualcuno
    Favorite Musician: Gianni Morandi
    Favorite Book or Author: Qualcuno
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Aurychansan đã đưa ý kiến …
Ho potuto mettere la foto profilo finalmente đã đăng cách đây 50 phút
Aurychansan đã đưa ý kiến về God of War
Piace a mia figlia đã đăng cách đây 50 phút
Aurychansan đã đưa ý kiến về Mr. Jinks
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng cách đây 7 ngày