Emolga Rocks

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 23 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon
    Favorite Movie: Childs Play
    Favorite Musician: eerrr.............................nah i still don't have one.
    Favorite Book or Author: Harry Potter book sieries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Emolgarocks đã đưa ý kiến về TMNT Mikey
I wanna get a tatoo of my face on my face, it'll be like i'm wearing a mask and the mask is ME! đã đăng hơn một năm qua
anoniempje đã bình luận…
I just blow your mind right ^.^ so funny part hơn một năm qua
smile
ghinwa trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
thanks for adding me back^_^ đã đăng hơn một năm qua
Destiny448 đã đưa ý kiến …
Omigosh! bạn are Daniel Radcliff's cousin?!?!?! OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Emolgarocks đã bình luận…
yes hơn một năm qua
AmberEdith đã bình luận…
What?? Wow Wow Wow. Amazing!!!!! hơn một năm qua