Lord Tourettes c:

thành viên fanpop từ năm May 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 6 clubs Die-Hard (6) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

rainy
deathding đã đưa ý kiến …
What happened to you? :( I liked your articles. đã đăng hơn một năm qua
blaze44 đã đưa ý kiến …
It's Hatoful Boyfriend :D. That Pigeon Sim ngày Am I right? đã đăng hơn một năm qua
currently nghề viết văn stories about insanity for bạn guys woop woop đã đăng hơn một năm qua