trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Are bạn going HAM?

 Synth98 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

springely said:
Humans Against Monsters
select as best answer
posted hơn một năm qua 
KaulitZfan said:
yes i do
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
do u know what it means?
Synth98 posted hơn một năm qua
*
ham is meat
KaulitZfan posted hơn một năm qua
*
going HAM means goin hard as a mofo
Synth98 posted hơn một năm qua
*
?
KaulitZfan posted hơn một năm qua
Sammisaurus said:
No, I'm going TURKEY. Bl
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »