trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What's this ".avi" thing I saw in a couple of user's posts?

 ivoryphills posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Shadowmarioking said:
.avi is a video format.

*derp*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Nope. Chuck Testa.avi
SummerMoon posted hơn một năm qua
*
^derp.avi
Shadowmarioking posted hơn một năm qua
SummerMoon said:
A video.avi

NOPE. Chuck Testa, derp.avi
select as best answer
posted hơn một năm qua 
GoldnSnitch_96 said:
Well, it all started with this.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
So I did look up the right one. xD
SummerMoon posted hơn một năm qua
*
o3o *has no idea what ur on about*
GoldnSnitch_96 posted hơn một năm qua
Johnny1982 said:
Random.avi

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »